KONTAKTY

BIMPEX s.r.o.

Budovateľská 63

080 01 Prešov

IČO: 36459259               IČ DPH: SK 2020012071

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov odd Sro vl. č. 11504


 

Ing. Juraj Husovský, konateľ
0905 381 421
Júlia Ištoková, sekretariát
0902 775 010
Jozef Vasilko, tachografY
0907 936 669