MECHATRONIKA

 

Vážení zákazníci, vitajte na stránkach spoločnosti BIMPEX s.r.o., ktorá sa v spolupráci s Mechatronic Education spol. s r.o. zaoberá vývojom, výrobou a predajom komplexných výučbových pomôcok pre podporu technického vzdelávania. Všetky naše produkty sú vyvíjané ako učebný nástroj a motivačný prostriedok pre študentov technických stredných, vyšších a vysokých škôl. Študenti, ktorí s našimi produktami pracujú a plnia zadané úlohy, prenikajú hlbšie do odborov mechatroniky, priemyselnej robotiky a aizácie, elektrotechniky a informatiky. Oproti iným stavebniciam ponúka náš systém širšie možnosti simulácie reálnych prostredí. Vďaka kovovému konštrukčnému systému, prirodzeným strojárskym spojom a komponentom, výukový systém nezakrýva realitu a núti študentov premýšľať o pojmoch ako je hmotnosť celej sústavy, jej zotrvačné sily, účinnosť ložísk a prevodoviek. Možno bez preháňania povedať, že náš systém sa približuje k realite tak, ako je to z praktického výučbového procesu možné. Výukový systém kladie dôraz na formuláciu príkladu a z nej postupne logicky vyplývajúcu potrebu znalostí nových vecí, na rozdiel od často používaného spôsobu výučby, kedy sa vopred prednesú fakty a až po uzatvorení tematického celku sa ukáže príklad aplikácie týchto poznatkov.