Extended Mechatronic Set 02

Extended Mechatronic Set 02 (EMS 02) je výuková pomôcka a motivačný prostriedok určený pre podporu technického vzdelávania na úrovni sEMS_02tredných odborných, vyšších a vysokých škôl. Umožňuje praktické precvičovanie úloh spojených so štúdiom problematiky priemyselnej aizácie, robotizácie a programovania. Základ setu tvorí stavebnica plne funkčného programovateľného priemyselného obrábacieho au s revolverovým podávačom obrobkov. Set je rozšírením základnej sady BLS. Set rozvíja tímovú prácu a tvorivý prístup. Nabáda k hľadaniu originálnych riešení pomocou experimentov.

Výukové témy setu

 • Automatizácia, vznik, vývoj, história
 • Vývojové stupne mechanizácie a aizácie
 • Technické prostriedky programovateľných aov
 • Formy zápisu činnosti programovateľných aov
 • Ladder diagramy
 • Časovače TON, TOF, TP
 • Komponenty strojov
 • Pohony a riadiaca technika
 • Programovanie a príprava výroby pre CNC stroje
 • Presnosť CNC obrábacích strojov
 • Analýza rizík a bezpečnosť strojov