Extended Mechatronic Set 01


EMS_01

Extended Mechatronic Set 01 (EMS01) je výuková pomôcka a motivačný prostriedok určený pre podporu technického vzdelávania na úrovni stredných odborných, vyšších a vysokých škôl. Umožňuje praktické precvičovanie úloh spojených so štúdiom problematiky priemyselnej aizácie, robotizácie a programovania. Základ setu tvorí stavebnica plne funkčného robotického manipulátora s tromi stupňami voľnosti, ukončeného univerzálnym programovateľným uchopovačom. Cieľom setu je oboznámiť študentov so základmi konštrukcie robotických manipulátorov, ich vlastnosťami a programovaním. Set je rozšírením základnej sady BLS. Set rozvíja tímovú prácu a tvorivý prístup. Nabáda k hľadaniu originálnych riešení pomocou experimentov.

Výukové témy setu

  • Základné súradnicové systémy
  • Robotické súradné systémy
  • Zložitosť riadenia
  • Kinematické väzby
  • Kinematické reťazce
  • Priestory v robotike
  • Topológia robotov