Extended Robotic Set 03

Extended Robotic Set 03 (ERS 03) je výuková pomôcka a motivačný prostriedokERS_03 určený pre podporu technického vzdelávania na úrovni vyššieho stupňa základných škôl, stredných odborných, vyšších a vysokých škôl. Svoje uplatnenie nájde aj ako náplň voľnočasových aktivít gymnázií a domov detí a mládeže. Umožňuje praktické precvičovanie úloh spojených so štúdiom problematiky priemyselnej aizácie, robotizácie a programovania. Set tvorí stavebnice plne funkčného robotického pásového vozidla s diferenciálne riadeným podvozkom a uchopovacím eflektorom. Cieľom setu je oboznámiť študentov so základmi konštrukcie autonómnych robotov, ich ovládaním a riadením. Set je možné použiť, buď len ako motivačný prostriedok, kedy študent/žiak intuitívnou cestou rieši zábavnú úlohu, alebo ako výukový prostriedok, kedy študent rieši príkazové riadenie systémov v kombinácii s autonómnymi funkciami. Vlastný pohyb vozidla je riadený PSD regulátormi. Správnym uchopením setu a pod vedením skúseného pedagóga, práca študenta na tomto sete vydá za hodiny teoretickej výučby na tému “povelové riadenie, regulácia a meranie”. Robot svojou konštrukciou zodpovedá požiadavkám robotickej súťaže v kategórii Bear Rescue. Set je rozšírením základnej sady BLS. Set rozvíja tímovú prácu a tvorivý prístup. Nabáda k hľadaniu originálnych riešení za pomocou experimentov.

Výukové témy setu

 • Logické riadenie
 • Booleova algebra
 • Logické funkcie
 • Algoritmus PLC
 • Programovanie PLC pomocou imperatívneho programovacieho jazyka
 • Programovanie PLC pomocou pomocou programových grafov
 • Spojité systémy
 • Analýza signálu, detekcia prednej hrany
 • Shannon-Koteľnikovova teoréma
 • Riadenie, ovládanie, regulácia
 • Regulátor PSD, absolútny a prírastkový tvar
 • Syntéza regulačného obvodu , perióda, proporcionálny člen, integračný a derivačný člen
 • Snímače, kalibrácia snímačov, vplyv prostredia na meranú hodnotu
 • Meranie polohy, otáčok, frekvencia
 • Akčné členy
 • Prevody pohybov, prevodový pomer, samosvorné prevodovky, šnekový prevod
 • Elektrické pohony, jednosmerné motory, pulzná šírková modulácia
 • Sériový terminál
 • Rozdelenie robotov – stacionárne roboty a mobilné roboty
 • Diferenciálny podvozok
 • Snímače a senzory
 • Snímače polohy
 • Snímač otáčok a uhlov
 • Riadiace obvody
 • Navigačné technológie