SOFTWARE

Vývojové prostredie jBlocks slúži na programovanie počítača jBotBrain II (EduPLC), prostredníctvom vizuálnych funkčných blokov. Študenti sa pomocou tohto nástroja učia základy algoritmizácie a programovania.

jblocks_0

Vývojové prostredie umožňuje naprogramovať riadiaci počítač dvoma základnými spôsobmi, a to pomocou tzv. programových grafov (PG) a ladder diagramov (LD). Programové grafy urýchľujú proces výučby programovania a umožňujú študentovi plne sa sústrediť na algoritmus úlohy bez nutnosti znalosti syntaxu programovacieho jazyka. Programové grafy zrýchľujú proces výučby, pretože študent sa môže sústrediť na ťažisko informácií, ktoré spočíva v pochopení kontextu úlohy v rámci riadenia priemyselného procesu. Ladder diagramy (LD) vychádzajú z priemyselného štandardu tzv. kontaktných schém. Sú primárne určené na precvičovanie aizačných úloh logického riadenia bez potreby hlbšej znalosti algoritmizácie. Okrem toho je tiež možné vytvárať vlastné interaktívne ovládacie panely (Dashboard). Tie sa môžu skladať z niekoľkých prvkov, ktoré umožňujú zobrazovanie nameraných hodnôt alebo odosielanie nových.